Mallar för adressregister och numrering i Excel

Ett adressregister som fungerar för direktadressering hos tryckeriet är egentligen inte så avancerat att framställa. Grundreglerna för excelfilens upplägg är samma som för en databas:

En bit information per kolumn, ett inlägg per rad.

Du börjar därför med att sätta rubriker på dina kolumner. Varje information som skall formateras enskilt skall ligga i en enskild kolumn.

A – Företag
B – Personnamn
C – Adress
D – Postnr
E – Ort

är ett grundläggande upplägg. Använd aldrig flera rader i samma ruta, exempelvis genom att lägga in c/o Andersson, Götgatan 2 under adress om dessa skall skrivas ut på olika rader i trycksaken. Skapa istället flera kolumner – det finns ingen begränsning på hur många kolumner du får använda!

För numrering är upplägget ännu enklare. Du börjar med att skriva “Nummer” i A1 och fyller därefter på med siffror i A2 och nedåt. För att skapa en rak nummerserie är det lättast att skriva in första siffran i serien, exempelvis 10, i A2. Markera rutan A2 så syns det en svart prick i nedre högra hörnet av rutan. Håll in CTRL på tangentbordet, håll in vänster musknapp på den svarta pricken och dra musen nedåt så långt som du vill att nummerserien skall gå. Släpp vänster musknapp före du släpper CTRL, och spara filen.

Ladda ner mallar för Excel

Mall för adressregister Excel
Mall för numrering Excel