Mallar för adressregister och numrering i Excel

Ett adressregister som fungerar för direktadressering hos tryckeriet är egentligen inte så avancerat att framställa. Grundreglerna för excelfilens upplägg är samma som för en databas: En bit information per kolumn, ett inlägg per rad. Du börjar därför med att sätta rubriker på dina kolumner. Varje information som skall formateras enskilt skall ligga i en enskild kolumn. A – Företag B – … Read More