Skapa en snygg broschyr i InDesign eller Word

Innehållsförteckning Vad är en broschyr – och vad är en folder? Skapa en broschyr i InDesign Skapa en broschyr i Word Riktlinjer för broschyrens design En bra broschyrs innehåll Att tänka på för produktionen Genom att trycka broschyrer framhäver du ditt företag eller din produkt på ett traditionellt, effektivt och stilfullt sätt. Kunden får även något handfast att behålla, samtidigt som … Read More